Strandiafinans

Strandiafinans är ett varumärke som tillhör Strandia Management AB (organisationsnummer 556783-0210). Verksamheten är registrerad hos Finansinspektionen. Tidigare hette man SMSFinans. Strandiafinans är en av aktörerna på den svenska marknaden för snabba krediter och snabblån. Företaget erbjuder en säker lånehantering och innehar en kundtjänst som svarar på låntagarnas frågor.

Strandiafinas erbjuder en bred portfölj av lånebelopp som man kan teckna via deras webbplats eller mobil. Exempel på lånebelopp man kan teckna hos Strandiafinans.

  • Lån 500 kr
  • Lån 1000 kr
  • Lån 2000 kr
  • Lån 3000 kr
  • Lån 4000 kr
  • Lån 5000 kr
  • Lån 6000 kr
  • Lån 10000 kr

Säker låneansökningsprocess

Via Strandiafinans kan man göra man sin låneansökan via krypterad kommunikation och/eller E-legitimation.

Återbetalning hos Strandiafinans

Hela snabblånet inklusive det lånade beloppet jämte ränta och avgifter ska vara Strandiafinans tillhanda senast på förfallodagen. Förfallodag infaller 30 eller 90 dagar efter det att krediten beviljats och utbetalats. Förfallodag och kreditbelopp anges vid lånetillfället och står angivet på avin/fakturan från Kreditgivaren. Lånen kan inte amorteras, det vill säga hela beloppet betalas direkt.

Till Strandiafinans.